top of page
Pile of Coins

Bendrijoje taikomi mokesčiai 2022m

Patvirtinti bendrijos narių susirinkimou 2022 05 03.

  • Vandens kaina 2 EUR/ asmeniui per mėnesį *

  • Vandens kaina ne bendrijos nariui 20 EUR/ sklypui mėnesiui (15 EUR vanduo + 5 EUR infrastruktūros palaikymo) arba 1.20 EUR/m3 įsirengus vandens apskaitos sistemą (Prietaisai turi būti plombuoti bendrijos atstovo ir tikrinami ne rečiau kaip kas 6 mėnesius)

  • Metinis tikslinis mokestis 15 EUR/ aras

  • Stojimo į bendriją mokestis 300 EUR (nuo 2023 500 EUR)

* Narys privalo deklaruoti pasikeitusi gyventojų skaičių sveikatosapsaugasb@gmail.com ar telefonu bendrijos pirmininką per du mėnesius nuo gyventojų skaičiaus pasikeitimo. Bendrijos nariui nedeklaravus gyventojų skaičiaus bus taikomas dvigubas vidutinio Lietuvos namų ūkio  statistinis vidurkis (2.17*2) -  4.34 asmenų namų ūkyje.  

Mokesčiai: About Us
bottom of page