top of page
Search
  • Vilius Vaicekauskas

Bendrijos vandenvietė

Sveiki, Informuojame, kad 2022 gegužės 30d, bendrijoje nebus tiekiamas vanduo jei turėsime papildomos informacijos, pateiksime. Taip pat gali būti, kad dalis bendrijos narių irgi neturės elektros, bet ESO Jus turi informuoti asmeniškai. ESO: "Siekdami užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą, atliksime elektros tinklo remonto darbus ir laikinai nutrauksime elektros energijos tiekimą." Elektros atjungimo laikas: 2022-05-30 nuo 09:00 iki 15:00 val. Adresas ir objekto Nr. Sveikatos apsauga siurblinė, Vilnius Nr. 12017635 Pagarbiai Vilius

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page