top of page
Search
  • Vilius Vaicekauskas

Žaliųjų atliekų tvarkymas


Palengva ateina pavasaris ir visi tvarkysis aplinka ir gražins savo sklypus. Noriu priminti, kad žaliąsias atliekas mesti į bendruosius konteinerius griežtai draudžiama. Taip pat griežtai draudžiama, tai daryti bendrijos teritorijoje, nes juos reiks tvarkyti ir už tai turės mokėti visi bendrijos nariai. Bendrija nekompostuos žaliųjų atliekų, o jas išvežinės.

Raginu visus bendrijos narius savo žaliąsias atliekas kompostuoti tam skirtose talpose savo sklypuose, o pertekliu išvežti.

Nemokamai jį priima Juknevičiaus kompostas. https://kompostas.lt/lt/content/10-zaliuju-atlieku-priemimas

arba VAATC (Žaliųjų atliekų aikštelės).


Primenu. Žaliosios atliekos tai - lapai, žolė, šienas, ravėjimo atliekos, velėna, šakos (tik smulkintos arba smulkios šakos).


Bendrijos nariai gali užsisakyti invdividualius konteinerius, paslaugą teikia Ecoservice. Sezono kaina 99 EUR, atliekas išveža kas dvi savaites iš 240L konteinerio. (rekomenduoju kooperuotis su kaimynu). Esu užklausęs ar būtų grupinė nuolaida bendrijos nariams jei bus būtinai informuosiu.

Skaidrėje pateikiama VASA informacija.#kompostas

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Sveiki, Informuojame, kad 2022 gegužės 30d, bendrijoje nebus tiekiamas vanduo jei turėsime papildomos informacijos, pateiksime. Taip pat gali būti, kad dalis bendrijos narių irgi neturės elektros, be

Post: Blog2_Post
bottom of page